Om mig

Jag har över 25 års erfarenhet av att arbeta med människor och har arbetat inom både socialtjänst och sjukvård. Jag utbildade mig till socionom och har ett flertal påbyggnadsutbildningar, bland annat grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi (sk steg-1 utbildning). Jag har gått kurser i mindfulness och meditation och jag kommer är certifierad yogalärare (Yoga alliance 200h). Grunden i mitt behandlingsarbete utgår från att det alltid finns delar i våra liv som fungerar och att det är genom dem som vi kan arbeta med de delar som fungerar mindre bra och som vi vill förändra. Jag tror på att vårt sinne och vår kropp samspelar och att vi kan nå utveckling både genom samtal, meditation och yoga. En del vill utforska alla dessa delar, en del vill kanske bara arbeta med kognitiva beteendeförändringar.

 /unnamed-2.jpg

Jag arbetar med personer som lider av depression, ångest och/eller har ett riskfyllt drickande, ätande eller om det är sex, relationer eller något annat som är ditt problem. Jag arbetar med de som har utvecklat ett missbruk eller ett beroende och jag har lång erfarenhet att arbeta med dig som är anhörig till någon som har ett beroende. Nedstämdhet och ångest är tillsammans med riskbruk och missbruk våra nya folksjudomar. Hur stor risk är att utveckla något av ovan nämnda är inte entydigt men en vanlig uppskattning är att 10-15% av befolkningen utvecklar missbruk eller beroende någon gång under livet. Enligt svenska Lundby-studien är risken att insjukna i depression någon gång under livet 30 % för kvinnor och 20 % för män. Ser man bara på depressioner vid ett specifikt tillfälle, så anges punktprevalensen till 5 %. Samma prevalens gäller för ångestdiagnos.

Ibland är det motivationen till förändring som saknas, ibland finns motivation men den räcker inte hela vägen. Ibland är det inte motivationen som brister utan kunskapen om hur man ska förändra beteendet. Och hur man ska få beteendet att bli befäst så man inte ramlar tillbaks i gamla hjulspår.